Endringer i grep

Tittel Kode Kommentar Tidspunkt url-data uri status greptype
Tverrfaglig eksamen baker og konditor BAK2003 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 19:14:18 BAK2003 BAK2003 publisert fagkode
Bransje og arbeidsliv BAK2002 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 19:12:38 BAK2002 BAK2002 publisert fagkode
Råvare, produksjon og kvalitet BAK2001 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 19:09:35 BAK2001 BAK2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen skogbruk SBR2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 19:00:47 SBR2006 SBR2006 publisert fagkode
Skogskjøtsel, klima og næring SBR2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:59:29 SBR2005 SBR2005 publisert fagkode
Skogdrift og maskinlære SBR2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:58:42 SBR2004 SBR2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen heste- og dyrefag HDF2003 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:57:54 HDF2003 HDF2003 publisert fagkode
Drift og entreprenørskap HDF2002 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:56:27 HDF2002 HDF2002 publisert fagkode
Dyrelære og aktivitet HDF2001 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:55:44 HDF2001 HDF2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen reindrift REI2012 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:54:44 REI2012 REI2012 publisert fagkode
Økonomi og ressursforvaltning REI2011 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:52:07 REI2011 REI2011 publisert fagkode
Reinen og dens naturmiljø REI2010 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:51:06 REI2010 REI2010 publisert fagkode
Reindriftsbasert aktivitet og produksjon REI2009 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:50:22 REI2009 REI2009 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen landbruk og gartnernæring LGA2012 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:49:33 LGA2012 LGA2012 publisert fagkode
Forvaltning og drift LGA2011 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:45:51 LGA2011 LGA2011 publisert fagkode
Produksjon og tjenesteyting LGA2010 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:44:41 LGA2010 LGA2010 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen fiske og fangst FFA2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:43:16 FFA2006 FFA2006 publisert fagkode
Fangst og kvalitet FFA2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:41:44 FFA2005 FFA2005 publisert fagkode
Fartøy og redskaper FFA2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:41:07 FFA2004 FFA2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen akvakultur AKV2008 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:40:19 AKV2008 AKV2008 publisert fagkode
Anlegg og teknikk AKV2007 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:38:22 AKV2007 AKV2007 publisert fagkode
Drift og produksjon AKV2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:37:37 AKV2005 AKV2005 publisert fagkode
Biologi og miljø AKV2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 18:37:13 AKV2006 AKV2006 publisert fagkode
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg2 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1416 Opprettet ny fagkode fordi NOR1415 alt er i bruk i grunnskolen. 21.01.2021 14:54:33 NOR1416 NOR1416 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen ur- og instrumentmaker UIM2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:40:22 UIM2006 UIM2006 publisert fagkode
Produktutvikling UIM2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:38:30 UIM2005 UIM2005 publisert fagkode
Produksjon og vedlikehold UIM2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:37:32 UIM2004 UIM2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen trearbeid DTR2007 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:36:34 DTR2007 DTR2007 publisert fagkode
Arbeidsplanlegging og tegning DTR2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:34:30 DTR2006 DTR2006 publisert fagkode
Materialkunnskap DTR2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:33:43 DTR2005 DTR2005 publisert fagkode
Produksjon DTR2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:33:01 DTR2004 DTR2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen i smed SME2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:29:34 SME2006 SME2006 publisert fagkode
Design og produktutvikling SME2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:27:31 SME2005 SME2005 publisert fagkode
Smedhåndverk SME2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:26:44 SME2004 SME2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen gull- og sølvsmedhåndverk DGH2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:25:30 DGH2006 DGH2006 publisert fagkode
Design og produktutvikling DGH2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:23:53 DGH2005 DGH2005 publisert fagkode
Gull- og sølvsmedhåndverk DGH2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 09:23:10 DGH2004 DGH2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen duodji/duodje/duedtie DDU2007 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 08:56:40 DDU2007 DDU2007 publisert fagkode
Duodji og designprosesser DDU2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 07:41:48 DDU2006 DDU2006 publisert fagkode
Ávnnasteapmi, duodjiutøving og kulturarv DDU2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 07:40:56 DDU2005 DDU2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen i båtbyggerfag BBF2006 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 07:39:41 BBF2006 BBF2006 publisert fagkode
Materialer og konstruksjon BBF2005 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 07:38:11 BBF2005 BBF2005 publisert fagkode
Produksjon BBF2004 Ny fagkode LK20. 21.01.2021 07:37:26 BBF2004 BBF2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen medieproduksjon MED2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:18:34 MED2008 MED2008 publisert fagkode
Design og visualisering MED2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:16:40 MED2007 MED2007 publisert fagkode
Konseptutvikling og kommunikasjon MED2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:15:55 MED2006 MED2006 publisert fagkode
Teknologi og produksjon MED2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:15:14 MED2005 MED2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen informasjonsteknologi ITK2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:14:12 ITK2004 ITK2004 publisert fagkode
Utvikling ITK2003 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:11:48 ITK2003 ITK2003 publisert fagkode
Brukerstøtte ITK2002 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:11:00 ITK2002 ITK2002 publisert fagkode
Driftsstøtte ITK2001 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:10:20 ITK2001 ITK2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen helseservicefag HES2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:07:44 HES2008 HES2008 publisert fagkode
Yrkesliv i helseservicefag HES2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:05:43 HES2007 HES2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling HES2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:01:16 HES2006 HES2006 publisert fagkode
Helse- og sykdomslære HES2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 23:00:21 HES2005 HES2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen helsearbeiderfag HEA2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 22:59:40 HEA2008 HEA2008 publisert fagkode
Yrkesliv i helsearbeiderfag HEA2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 22:57:40 HEA2007 HEA2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling HEA2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 22:56:55 HEA2006 HEA2006 publisert fagkode
Helsefremmende arbeid HEA2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 22:56:15 HEA2005 HEA2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen fotterapi og ortopediteknikk FOT2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 22:53:49 FOT2008 FOT2008 publisert fagkode
Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk FOT2007 Rettet feil i tittel. 20.01.2021 22:51:28 FOT2007 FOT2007 publisert fagkode
Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk FOT2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 21:02:05 FOT2007 FOT2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling FOT2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 21:01:02 FOT2006 FOT2006 publisert fagkode
Helse, funksjon og bevegelse FOT2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 21:00:16 FOT2005 FOT2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:59:31 BUA2008 BUA2008 publisert fagkode
Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag BUA2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:53:16 BUA2007 BUA2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling BUA2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:52:24 BUA2006 BUA2006 publisert fagkode
Pedagogisk arbeid BUA2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:51:37 BUA2005 BUA2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen ambulansefag AMB2008 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:50:35 AMB2008 AMB2008 publisert fagkode
Yrkesliv i ambulansefaget AMB2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:48:27 AMB2007 AMB2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling AMB2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:47:30 AMB2006 AMB2006 publisert fagkode
Ambulansemedisin AMB2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:46:49 AMB2005 AMB2005 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen aktivitør AKT2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:45:59 AKT2007 AKT2007 publisert fagkode
Kommunikasjon og samhandling AKT2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:43:42 AKT2005 AKT2005 publisert fagkode
Administrasjon AKT2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:42:47 AKT2004 AKT2004 publisert fagkode
Yrkesliv i aktivitørfag AKT2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:24:39 AKT2006 AKT2006 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen treteknikk TRT2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:13:01 TRT2006 TRT2006 publisert fagkode
Produksjon TRT2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:12:06 TRT2005 TRT2005 publisert fagkode
Tegning og materialvalg TRT2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:11:42 TRT2004 TRT2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen tømrer TMF2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:11:03 TMF2004 TMF2004 publisert fagkode
Materialegenskaper, varmeisolering og tetting TMF2003 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:09:42 TMF2003 TMF2003 publisert fagkode
Vinduer, dører og innvendig arbeid TMF2002 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:09:12 TMF2002 TMF2002 publisert fagkode
Konstruksjoner og klimaskall TMF2001 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 20:08:42 TMF2001 TMF2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen rørlegger RLF2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:25:49 RLF2004 RLF2004 publisert fagkode
Varmeteknikk RLF2003 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:24:28 RLF2003 RLF2003 publisert fagkode
Sanitærteknikk RLF2002 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:23:56 RLF2002 RLF2002 publisert fagkode
Bransjelære RLF2001 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:23:23 RLF2001 RLF2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen overflateteknikk OFT2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:22:49 OFT2006 OFT2006 publisert fagkode
Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet OFT2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:21:54 OFT2005 OFT2005 publisert fagkode
Forbehandling og påføring OFT2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:21:32 OFT2004 OFT2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen klima, energi og miljø KEM2006 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:20:47 KEM2006 KEM2006 publisert fagkode
Arbeidsmiljø og dokumentasjon KEM2005 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:19:46 KEM2005 KEM2005 publisert fagkode
Praktisk yrkesutøvelse KEM2004 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:19:25 KEM2004 KEM2004 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen betong og mur BMO2003 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:18:57 BMO2003 BMO2003 publisert fagkode
Betong og mur BMO2002 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:17:46 BMO2002 BMO2002 publisert fagkode
Dokumentasjon og kommunikasjon BMO2001 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 16:17:17 BMO2001 BMO2001 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen anleggsgartner ANG2003 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 14:50:32 ANG2003 ANG2003 publisert fagkode
Tverrfaglig eksamen anleggsteknikk ANL2007 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 14:48:59 ANL2007 ANL2007 publisert fagkode
Anleggsgartnerarbeid ANG2002 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 14:45:27 ANG2002 ANG2002 publisert fagkode
Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid ANG2001 Ny fagkode LK20. 20.01.2021 14:45:02 ANG2001 ANG2001 publisert fagkode