Endringer i grep

Tittel Kode Kommentar Tidspunkt url-data uri status greptype
Læreplan i valgfaget trafikk TRA1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:32:45 TRA1-01 TRA1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valfaget teknologi i praksis TPR1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:32:35 TPR1-01 TPR1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 teknikk og industriell produksjon TIP1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:32:27 TIP1-02 TIP1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 service og samferdsel SSA1-03 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:32:10 SSA1-03 SSA1-03 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget sal og scene SOS1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:55 SOS1-01 SOS1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valfaget reiseliv RSL1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:44 RSL1-01 RSL1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag RMF1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:34 RMF1-02 RMF1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i valfaget produksjon av varer og tenester PVT1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:23 PVT1-01 PVT1-01 utgaatt laereplan
Forsøkslæreplan i programmering og modellering X - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering PRM1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:15 PRM1-01 PRM1-01 utgaatt laereplan
Forsøkslæreplan i valgfag programmering PRG1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:31:05 PRG1-01 PRG1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i morsmål for språklige minoriteter NOR8-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:30:52 NOR8-01 NOR8-01 utgaatt laereplan
Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter NOR7-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:30:37 NOR7-01 NOR7-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget natur, miljø og friluftsliv NMF1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:30:23 NMF1-01 NMF1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk NAB1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:30:13 NAB1-02 NAB1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget medier og informasjon MOI1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:30:03 MOI1-01 MOI1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 medieproduksjon MED1-03 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:29:49 MED1-03 MED1-03 utgaatt laereplan
Læreplan i valfaget levande kulturarv LKA1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:29:18 LKA1-01 LKA1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget internasjonalt samarbeid ISA1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:29:08 ISA1-01 ISA1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget innsats for andre IFA1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:57 IFA1-01 IFA1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag HSF1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:47 HSF1-02 HSF1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget forskning i praksis FIP1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:36 FIP1-01 FIP1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget fysisk aktivitet og helse FAH1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:28 FAH1-01 FAH1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 elektrofag ELE1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:19 ELE1-02 ELE1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget design og redesign DOR1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:09 DOR1-01 DOR1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i valgfaget demokrati i praksis DIP1-01 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:28:00 DIP1-01 DIP1-01 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk DHV1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:27:51 DHV1-02 DHV1-02 utgaatt laereplan
Læreplan i felles programfag i Vg1 bygg- og anleggsteknikk BAT1-02 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 04.08.2020 14:27:42 BAT1-02 BAT1-02 utgaatt laereplan
Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SFS1020 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:58 SFS1020 SFS1020 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SFS1019 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:56 SFS1019 SFS1019 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SFS1017 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:54 SFS1017 SFS1017 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SFS1012 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:51 SFS1012 SFS1012 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SFS1011 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:50 SFS1011 SFS1011 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SFS1009 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:48 SFS1009 SFS1009 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SFS1004 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:46 SFS1004 SFS1004 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SFS1003 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:45 SFS1003 SFS1003 utgaatt fagkode
Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SFS1001 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:57:44 SFS1001 SFS1001 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS4027 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:43 SAS4027 SAS4027 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS4022 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:35 SAS4022 SAS4022 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS4021 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:31 SAS4021 SAS4021 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS4017 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:25 SAS4017 SAS4017 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS4012 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:21 SAS4012 SAS4012 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS4011 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:18 SAS4011 SAS4011 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS4007 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:14 SAS4007 SAS4007 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS4002 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:12 SAS4002 SAS4002 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS4001 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:05 SAS4001 SAS4001 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1044 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:56:02 SAS1044 SAS1044 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1043 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:57 SAS1043 SAS1043 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1041 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:52 SAS1041 SAS1041 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1036 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:48 SAS1036 SAS1036 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1035 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:45 SAS1035 SAS1035 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1033 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:44 SAS1033 SAS1033 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1028 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:35 SAS1028 SAS1028 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1027 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:27 SAS1027 SAS1027 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1025 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:21 SAS1025 SAS1025 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1020 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:20 SAS1020 SAS1020 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1019 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:16 SAS1019 SAS1019 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1017 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:13 SAS1017 SAS1017 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1012 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:09 SAS1012 SAS1012 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1011 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:04 SAS1011 SAS1011 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1009 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:55:00 SAS1009 SAS1009 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig SAS1004 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:56 SAS1004 SAS1004 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig SAS1003 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:49 SAS1003 SAS1003 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram SAS1001 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:45 SAS1001 SAS1001 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 9. årstrinn, muntlig SAS0076 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:42 SAS0076 SAS0076 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 9. årstrinn, skriftlig SAS0075 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:40 SAS0075 SAS0075 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 8. årstrinn, muntlig SAS0074 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:31 SAS0074 SAS0074 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 8. årstrinn, skriftlig SAS0073 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:29 SAS0073 SAS0073 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 2. årstrinn SAS0067 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:22 SAS0067 SAS0067 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, 1. årstrinn SAS0066 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:20 SAS0066 SAS0066 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 9. årstrinn, muntlig SAS0063 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:16 SAS0063 SAS0063 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 9. årstrinn, skriftlig SAS0062 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:12 SAS0062 SAS0062 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 8. årstrinn, muntlig SAS0061 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:09 SAS0061 SAS0061 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 8. årstrinn, skriftlig SAS0060 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:04 SAS0060 SAS0060 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 2. årstrinn SAS0054 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:54:00 SAS0054 SAS0054 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, 1. årstrinn SAS0053 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:53 SAS0053 SAS0053 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 9. årstrinn, muntlig SAS0050 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:50 SAS0050 SAS0050 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 9. årstrinn, skriftlig SAS0049 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:46 SAS0049 SAS0049 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 8. årstrinn, muntlig SAS0048 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:44 SAS0048 SAS0048 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 8. årstrinn, skriftlig SAS0047 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:41 SAS0047 SAS0047 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 2. årstrinn SAS0041 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:40 SAS0041 SAS0041 utgaatt fagkode
Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, 1. årstrinn SAS0040 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:53:39 SAS0040 SAS0040 utgaatt fagkode
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1407 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:40 NOR1407 NOR1407 utgaatt fagkode
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1402 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:36 NOR1402 NOR1402 utgaatt fagkode
Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1401 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:35 NOR1401 NOR1401 utgaatt fagkode
Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1215 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:31 NOR1215 NOR1215 utgaatt fagkode
Norsk for elever med samisk/finsk som andrespråk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1214 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:20 NOR1214 NOR1214 utgaatt fagkode
Norsk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1204 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:13 NOR1204 NOR1204 utgaatt fagkode
Norsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1203 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:09 NOR1203 NOR1203 utgaatt fagkode
Norsk sidemål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1202 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:51:03 NOR1202 NOR1202 utgaatt fagkode
Norsk hovedmål, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1201 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:58 NOR1201 NOR1201 utgaatt fagkode
Norsk for hørselshemmede, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram NOR1037 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:55 NOR1037 NOR1037 utgaatt fagkode
Norsk for hørselshemmede, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1035 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:50 NOR1035 NOR1035 utgaatt fagkode
Norsk tegnspråk, Vg1 studieforberedene utdanningsprogram, muntlig samhandling NOR1030 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:48 NOR1030 NOR1030 utgaatt fagkode
Norsk tegnspråk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping NOR1029 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:41 NOR1029 NOR1029 utgaatt fagkode
Norsk tegnspråk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1027 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:38 NOR1027 NOR1027 utgaatt fagkode
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig NOR1022 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:32 NOR1022 NOR1022 utgaatt fagkode
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig NOR1021 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:26 NOR1021 NOR1021 utgaatt fagkode
Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram NOR1019 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. 04.08.2020 13:50:22 NOR1019 NOR1019 utgaatt fagkode
Praktisk håndverksfag VAL0046 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. Se fagkodens erstattes-av-referanse. 04.08.2020 13:37:11 VAL0046 VAL0046 utgaatt fagkode
Programmering VAL0043 Settes utgått i forbindelse med overgang fra Kunnskapsløftet LK06 (siste undervisningssemester vår 2020) til Kunnskapsløftet LK20. Se fagkodens erstattes-av-referanse. 04.08.2020 13:37:06 VAL0043 VAL0043 utgaatt fagkode